Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 18 2015

przerwanapiwo
20:34
0839 a76c
przerwanapiwo
14:01
8396 f7de
Reposted fromfoods foods viamalinowychrusniak malinowychrusniak

June 16 2015

przerwanapiwo
16:15
9053 d76c
przerwanapiwo
09:15
2355 bebf 500
Reposted fromTankistD TankistD viaRussia Russia
przerwanapiwo
09:12
6266 9df2 500
Reposted fromTankistD TankistD viaRussia Russia
przerwanapiwo
09:04

June 15 2015

przerwanapiwo
21:07
7204 8a02
Reposted fromillidan illidan viairmelin irmelin
przerwanapiwo
20:31
7332 4623
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viakotfica kotfica
przerwanapiwo
20:14
Mądra kobieta wie, że mężczyzna wyraża miłość w inny sposób niż słowami. Mądry mężczyzna wie, że kobieta lubi te słowa usłyszeć.
przerwanapiwo
20:05
Romanovs - the royal derp.
Reposted fromRussia Russia viamalinowychrusniak malinowychrusniak

June 10 2015

19:03
3630 5464 500
Reposted fromtron tron viakotfica kotfica
przerwanapiwo
19:00
Ty nie masz pojęcia, jaka to rozkosz, gdy się odczuje taki szalony popęd mężczyzny do siebie, to tak bierze kobietę, porywa jak huragan... Zniewala i... żądza rośnie, potężnieje, aż wybucha. Zmysły to potęga.
— Helena Mniszkówna

June 08 2015

przerwanapiwo
20:44
0904 37a1
Reposted fromtelewizja telewizja viakotfica kotfica
przerwanapiwo
20:34
3221 86be
Reposted fromseverine severine viachinchetaaa chinchetaaa
przerwanapiwo
20:33
Reposted fromkanusia kanusia viachinchetaaa chinchetaaa
przerwanapiwo
20:32
1826 7be8 500
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viachinchetaaa chinchetaaa

May 26 2015

16:37
5453 74b6 500
Reposted fromlionessfeather lionessfeather viakotfica kotfica

May 15 2015

przerwanapiwo
20:10
20:02
8759 f4f3 500

telesilla:

awesome-picz:

Cats That Need Your Attention The Exact Moment You Start Reading  

Cats Against Literacy

Reposted fromyaboyizaya yaboyizaya viascorpix scorpix
przerwanapiwo
20:01
0973 0127 500
no troszkę.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl